Değerlerimiz

Kurumsal

Değerlerimiz

Temel değerlerimiz tüm ticari ve diğer kaygıların üzerinde ve değişmezdir. Bunlar Çoruh Asansör Şirketi’ nin mihenk taşıdır.   Çoruh Asansör. Şirketi yapısını güçlü tutan, doğruluğu sağlayan ve büyüme stratejimizin gerçekleşmesine imkan tanıyan, bu değerlerdir. Bu değerler bizi ileri taşıyacağına ve başarılı kılacağına inanıyoruz.

  • Adil, dürüst ve saygılı olmak,
  • Yasal ve etik kurallara uymak,
  • Disiplinli ve tutkulu çalışmak,
  • Her zaman iyi niyetli, önyargısız olarak pozitif düşünmeyi esas almak,
  • Müşteri, çalışan ve tedarikçi odaklı olmak,
  • Sosyal ve çevresel sorumluluk’ tur.

Kuruluş Bağlamı

İç Hususlar

Dış Hususlar

İlgili Taraflar

Kurum Değerleri Ve Kültürü

Müşteri Talep ve Beklentileri

Çalışanlar

Üst Yönetim

Rekabet ve Piyasa Şartları

Müşteriler

İş Gücü / Uzman Personel

Yasal Şartlar ve Merciiler

Tedarikçiler

Altyapı

(Yazılım Sistemleri, PC, Makinalar)

Standart Gereksinimleri

(ISO 9001 ve TSE Standartları)

Devlet

Proses Performansları

Teknolojik Değişimler

Yasal Merciiler

Çalışanın Memnuniyeti

Sosyal ve Ekonomik Çevre, Coğrafi Konum ve Şartlar

Toplum

Değerlerimiz